Keresés:

Díjlovaglás - 2018. évi szakági közgyűlés

2018. december 15. (szombat) 17.30 órakor kerül sor,  mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A Közgyűlés napirendje:

1. Jegyzőkönyvvezető, Hitelesítők, Levezető elnök, Szavazatszámláló bizottság megválasztása

2. A Szakbizottság elnökének beszámolója a 2018. évi szakmai és gazdasági tevékenységről

3. Szövetségi Kapitány beszámolója

4. Régiófelelősök beszámolója

5. Az év díjazottainak köszöntése

6. Egyebek

Egyéb információ a Közgyűléshez:

Szavazásra jogosultak azon tagok, melyek a szövetségi iroda nyilvántartása szerint 2018. évben a Magyar Lovassport Szövetség felé tagdíjukat befizették és a 2018. licenc évben a díjlovagló szakág versenyrendszerében versenyzőjükkel részt vettek.

A Közgyűlésen a szavazásra jogosult tagot törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti.

A Magyar Lovassport Szövetség Alapszabálya VI. pont 15. & (3) a) pontja alapján „A meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerű (teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt) meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációért felelős tisztségviselőjének.

További információk és letölthető dokumentumok elérhetőek a szakági honlapon keresztül:

www.dijlovasok.hu 

© Magyar Lovas Szövetség | Minden jog fenntartva | Oldaltérkép | Grafika és szerkesztés: Win-Win Position Kft.
Archívum