Keresés

Hírek
 
Versenyek, edzőtáborok
 
Programgyűjtemény
 
Szakági információk
 
Nyilvántartások
 
Bajnokaink
 
Alszakág
 
Galéria
 
 
2014. évi határozatok
2014. évi határozatok

1/2014 (2014.01.26.) A díjlovagló szakág 2014. évi költségvetési tételei.

A Díjlovagló Szakbizottság elfogadta a 2014. évi költségvetési tervet, melynek kiadás tételei:

Ssz.

Támogatás megnevezése (2014. év)

Tervezett ktg.

Megjegyzés

A határozat életbelépésével a költségvetést érintő minden korábbi határozat érvényét veszti.

1

CDN-A* versenyek támogatása

80 000.-Ft/verseny  

Külföldi bíró költségeinek támogatása. Várhatóan 6 verseny, 480 000.-Ft

2

Bajnokságok rendezési költségeinek támogatása

560 000.-Ft

360 000.-Ft Országos Bajnokság, 200 000.-Ft U25 és Talentum Kupa döntő együtt

3

CDN-A* versenyeken a lovasok díjazására fordítható szakbizottság által adott pénzdíj

200 000.-Ft/verseny  

Várhatóan 6 verseny, 1 200 000.-Ft

4

A Nemzeti Bajnokságokon a lovasok díjazására fordítható szakbizottság által adott pénzdíj.

655 000.-Ft  

505 000.-Ft Országos Bajnokság, 150 000.-Ft Fiatal Díjlovak Bajnoksága

5

Válogatott keret felkészülésének támogatása.

1 000 000.-Ft  

 

6

Magyar Díjlovagló Szabályzat  frissítése

100 000.-Ft  

 

7

Kontinens bajnokságokra kiutazó lovasok támogatása.

200 000.-Ft/ versenyző

Várhatóan 3 000 000.-Ft

8

Szövetség Kapitány költségeinek támogatása,

250 000.-Ft  


9

Kelet- és Nyugat Magyarországi régió felzárkóztatási program

50 000.-Ft/edzőtábor  

összesen 300 000.-Ft edzőtáborokra a K és Ny-i régióban, régiónként 3 alkalom

10

Parasport támogatása

100 000.-Ft

sportolókra és/vagy versenyrendezésre

11

2014. évi bíró-továbbképzés támogatása

470 000.-Ft  


12

Adminisztrátori díj

828 000.-Ft  


13

Telefon ktg

100 000.-Ft  

 

14

Bajnokok díjazása

250 000.-Ft 

oklevelek, ajándéktárgyak és plakettek

15

Egyéb költségekre

500 000.-Ft

Talentum sorozat támogatására 300 000Ft és egyéb váratlan költségekre

Várható kiadások

9 793 000.-Ft  

 

 
 

 

 
 

Az egyes tételek kifizetésének feltételei:

1.).A CDNA* versenyre hívott külföldi bíró(k) költségeinek támogatása: összesen 80 ezer Ft/verseny. A CDNA* verseny megrendezése a nevezés záráskori állapot szerinti átlag 30 start/nap alatt szankció nélkül lemondható a nevezés zárása után 1 napon belül. A befizetett közzétételi díj összege vissza nem téríthető, de beszámítható egy következő verseny közzétételi díjába, valamint a rendező a külföldi bíró meghívásából eredő repülőjegy költségre számla ellenében max 80 ezer Ft-ig a támogatást igénybe veheti. Egyéb indokkal való lemondás esetén 40 000.-Ft büntetést kell befizetnie a rendezőnek az MLSZ pénztárába a lemondást követő héten belül. Ebben az esetben a külföldi bíró támogatására felhasználható összeg nem vehető fel.

 

2.) A Magyar Bajnokságot bruttó 360.000- Ft-tal, az együtt megrendezésre kerülő U25 és Utánpótlás OB-t (Talentum Kupa Döntőt) bruttó 200.000.-Ft-al támogatja a Szakbizottság.

 

3.) CDN-A* versenyeken a lovasok díjazására fordítható szakbizottság által adott pénzdíj szétosztásának elve: A Szakbizottság a versenynaptárban szereplő minden hazai rendezésű CDN-A* versenyen  „MA", „S1" és „S2"  kategóriában induló hazai lovasnak versenyenként 200 000.-Ft összdíjazással pénzdíjat ajánlott fel. A pénzdíj szétosztásának elve:

1. Minden kategóriában az első három helyezett magyar lovas díjazható.
2. Minden esetben érvényes MLSZ lovas licenccel rendelkező lovas jogosult a pénzdíjra.
3. Az indulók létszámától függetlenül a pénzdíj kiadható, amennyiben az
·              M versenyszámban legalább 62 %-ot,
·              S1 vagy versenyszámban legalább 61%-ot,
·              S2 vagy versenyszámban legalább 60%-ot elért a lovas.
4. Naponként és számonként kerülnek a pénzdíjak kiosztásra.S2-ben 80 000 Ft. (40-40 ezer Ft versenynaponként, 19.000.-Ft, 13.000.-Ft, 8.000.-Ft).S1-ben 68.000 Ft (34-34 ezer Ft versenynaponként, 17.000 Ft,11.000 Ft, 6000 Ft) MA-ban 52.000 Ft (26-26 ezer Ft versenynaponként, 14.000 Ft,8.000 Ft, 4000 Ft)
5. Amennyiben csak kevesebb, mint három olyan helyezett lovas van az adott versenyszámban, aki elérte a jogosultsági szintet, a megmaradt pénzdíjat nem kell visszautalni, hanem az adott kategóriában kiírt teljes napi pénzdíjat a jogosultak közt egyenlő arányban kell kiosztani. Amennyiben csak az első helyezett érte el a meghatározott %-ot, akkor az adott kategóriára, adott napra kiírt teljes összegre jogosult.
6. A pénzt vissza kell utalni a Szakbizottságnak, amennyiben a versenyszámban egyik lovas sem érte el a meghatározott %-ot, vagy ha a versenyszámnak nem volt indulója.
7. Amennyiben azonos kategórián belül versenynaponként több versenyszám kerül kiírásra, abban az esetben a magasabb nehézségi szintű versenyszám a pénzdíjas.
8. A verseny kiírásban meg kell jelölni, ha a versenyszám pénzdíjas.

 

4.) A Magyar Bajnokság versenyzőinek díjazására 505.000.-Ft pénzdíjat, ezen felül a Fiatal Lovak bajnoksága versenyzőnek 150.000.-Ft pénzdíjat különít el (4-5-6 éves évjáratban évjáratonként: összetett eredmény alapján 50 e Ft összdíjazás).

A Magyar Bajnokságon (2014) a pénzdíj szétosztásának elve:

A Magyar Bajnokságon a bajnokságban elért végső helyezés kerül díjazásra az első 6 helyig, a fiatal lovak esetében az első 3. helyig.

A szétosztás elve (1-6 hely közt):

„L” kategória.: 20 000.-Ft, 15 000.-Ft, 10 000.-Ft, 8 000.-Ft, 6 000.-Ft, 5 000.-Ft

„M” kategória.:35 000Ft, 25 000.-Ft, 15 000.-Ft, 10 000.-Ft, 8 000.-Ft, 7 000.-Ft

„S” kategória.: 45 000.-Ft, 30 000.-Ft, 25 000.-Ft, 20 000.-Ft, 15 000.-Ft, 10 000.-Ft

„GP” kategória: 55 000.-Ft, 45000.-Ft, 35 000.-Ft, 25 000.-Ft, 20 000.-Ft, 15 000.-Ft

 

Fiatal lovak kategóriáiban a szétosztás elve (1-3 hely közt):

4,5,6 éves fiatal lovak kategória: 25 000.-Ft,15 000.-Ft, 10 000.-Ft

 

Ha a bajnokság adott kategóriájában nincs 6 lovas, akinek az eredménye értékelésre került, akkor a maradványt egyenlő arányban kell szétosztani a kategóriában helyezett lovasok közt.

 

5.) Szövetségi Kapitánnyal történő egyeztetés alapján később kerül meghatározásra.

 

6.) A frissítés elkészülte, elfogadása és honlapon történt megjelentetése után, számla ellenében.

 

7.) A minősült lovasoknak a kontinens bajnokságra (Világjátékok, korosztályos EB-k) a kiutazás és részvétel költségeit a SZB személyenként 200.000.- Ft-al támogatja.

8.) A Szövetségi Kapitánynak a versenylátogatással vagy a felkészülési edzőtáborokkal kapcsolatos utazási költségeinek megtérítésére a SZB 2014-ben 250 ezer Ft-ot különít el. A költségtérítés számla ellenében vehető fel.

9.) A K-Magyarországi és a Ny-Magyarországi régiók - kizárólag edzőtáborok szervezésére- évente időszaki támogatásban részesülnek. Az időszak: szeptember 1. - június 1. Az egyes régiók egy időszakban 3 alkalommal támogatott edzőtábort szervezhetnek. A támogatás összege 50.000.-Ft/edzőtábor.

Jogosultsági feltételek:

  1. Régióvezető a 2013/2014-ben az edzőtábor előtt – majd 2014/15-től szeptember előtt - a Szakbizottság részére adjon le „Időszaki edzőtábor tervet”. (Dátum, helyszín, tervezett edző és létszám)
  2. Az edzőtáborok lehetőleg különböző helyszíneken valósuljanak meg.
  3. Minimum 8 –a klubszékhely szerinti - régiós lovas vegyen részt az edzőtáboron.
  4. Ajánlott, hogy a résztvevő lovasok edzőjükkel jelenjenek meg az edzőtáboron.
  5. Minimum III. vagy magasabb kategóriájú vagy külföldi edző legyen meghívva.
  6. Az edzőtábor után a régiófelelős küldjön beszámolót a Szakbizottságnak a megvalósult edzőtáborról.
  7. Amennyiben egy időszakban elmarad egy edzőtábor, a fennmaradt összeg átvihető a következő időszakra vagy az adott időszakon belül egy új időpontra.

 

10.) Sportolók és/vagy versenyrendezés támogatására Marosi András által előterjesztett terv alapján, számla ellenében.

11.) Számla ellenében.

12.) 2010/31. határozat (2010.07.17.) alapján

13.) Számla ellenében.

14.) Számla ellenében.

15.) Későbbi határozat alapján.

 

2/2014(2014.01.26.) Rajtengedély vizsgáztató helyszínek támogatása-2014-ben
A Díjlovagló Szakbizottság a 2014. évben régiónként kívánja támogatni a rajtengedély vizsgáztató helyszíneket:

Közép-Magyarországi régió:

A szétosztható keret: 120.000.-Ft.

A támogatás minimum 5 vizsgázó esetén vehető igénybe. (Kivéve a vizsgáztató bírók napidíját és utazási költségét fedező MLSZ támogatási rész, itt a limit továbbra is 10 fő.)

Kelet és Nyugat-Magyarországi régió:

A szétosztható keret: 180.000.-Ft.

 A Szakbizottság egyenként 30.000.-Ft összeggel támogat régiónként 3-3 olyan helyszínt, ahol a versennyel egy időben rajtengedély vizsgát is tartanak minimum 2 fő rajtengedély vizsgázóval. A támogatott helyszíneket a versenynaptár ismeretében a Díjlovagló Szakbizottság jelöli ki a Régiófelelősök javaslata alapján.

 

3/2014(2014.01.26.) Talentum Kupa sorozat folytatása

A Díjlovagló Szakbizottság sajnálattal fogadta a hírt, hogy a BASF Hungária Kft nem tudja szponzorálni a továbbiakban a Talentum Kupa sorozatot. Ugyanakkor a Szakbizottság elkötelezett a tehetség gondozás mellett, így a Talentum Kupa sorozatot 2014. évben is folytatja és a szakági költségvetésből támogatja. . Erre a célra 300.000.-Ft-ot különít el a költségvetésből az „EGYÉB költségek” címszó alatt.

A bajnokság neve a továbbiakban: Talentum Kupa.

A 2013. év végi (2013-as döntő utáni) és a 2014. év során megrendezett Talentum forduló minősítések érvényesek a 2014. október 4-5. közt Bábolnán megrendezésre kerülő Talentum Kupa Döntőre.

4/2014(2014.02.13.) Március 15-16. CDNA*/B Tattersal versenyszám és bíró kijelölése: Versenyszámok:

Március 15 szombat: 4 éves Fiatal Díjló 1, 5 éves Fiatal Díjló A3 2011,6 éves Fiatal Díjló 1, FEI 6 éves FDL minősítő, Pony Csapatfeladat 2012, Fiatal Lovas Csapat 2009 (Szt.György), FEI Junior Csapat 2009, Intermediaire A (2014)

Március 16. vasárnap: 4 éves Fiatal Díjló 1, 5 éves Fiatal Díjló A4 2011, 6 éves Fiatal Díjló 2, FEI 6 éves FDL döntő, Pony Egyéni 2012, FEI Junior Egyéni 2009, Fiatal lovas egyéni 2009, Intermediaire I. 2009, Intermediaire B. (2014)

Bírók:

Március 15 szombat: elnök: Berényi Miklós. Tagok: Ilyés Csaba, Vigh Mariann, külföldi bíró. Március 16 vasárnap: elnök: Berényi Miklós. Tagok: Hillier Orsolya, Schmidt Csilla, külföldi bíró.

 

5/2014(2014.03.23.) 2014. évi Nemzeti Bajnokságok és CDNA* versenyek bíró kijelölése

2014. 03.15-16.Tattersaal- kijelölés korábban megtörtént

2014. április 26-27. Hidegség CDN-A*/B elnök:Franyó Barbara tagok:Berényi Miklós, Hansághy Péter (visszamondta, helyette Kiss István), külföldi bíró, tartalék: Czuczor Éva

2014. május 10-11. csak CDN-B* versenyre módosult - így a bírókijelölés a rendező hatásköre

2014. máj 31-jún 1. Kaposvár CDN-A*/B elnök:Budai Andrea tagok: Balázs József, Ilyés Csaba, külföldi bíró, tartalék:Vígh Marian

2014. jún 14-15 Páty CDN-A*/B elnök:Ilyés Csaba tagok: Berényi Miklós,Hillier Orsolya, külföldi bíró, tartalék:1.nap Berényi Miklósné visszamonda, helyette Czuczor Éva, 2. nap Schmidt Csilla

2014. aug 2-3 Bvilágos CDN-A*/B elnök: Berényi Miklós tagok: Balázs József, Budai Andrea, Ilyés Csaba, Kiss István, Prutkay Zoltán, külföldi bíró, tartalék: Wagenhofferné Magyar Ágnes

2014. szept 12-14. Pilisjászfalu OB elnök: Hillier Orsolya tagok:Budai Andrea, Berényi Miklós, Ilyés Csaba, , 2 külföldi bíró, tartalék: Prutkay Zoltán

2014. okt 4-5. Bábolna U25 OB+Utánpótlás OB (Talentum döntő)+ DanubiaBohémia Kupa döntő elnök: Kiss István tagok: Budai Andrea, Franyó Barbara, Hillier Orsolya,  3 külföldi bíró (AUT, SK,CZ), tartalék: Ilyés Csaba

6/2014(2014.03.23.) 2014. évi CDN-A* versenyek és OB-k versenyszámai (a kiemelten szedett versenyszámok pénzdíjas versenyszámok)

Magyar Bajnokság 2014.09.12-14 Pilisjászfalu

Felnőtt Magyar Bajnokság

Intermediaire II (2014), Nagy Díj (Edition 2009, revision 2014), Nagy Díj Kűr (Edition 2009, revision 2014)

Korosztályos Magyar Bajnokság

Gyermek korosztály: FEI Gyermek Csapatfeladat, FEI Gyermek egyéni feladat

Junior korosztály: FEI Junior Csapat (2009), FEI Junior Egyéni (2009)

Fiatal Lovas korosztály: FEI Fiatal Lovas Csapat (2009), FEI Fiatal Lovas Egyéni (2009)

Kategória Bajnokságok

L: L10, L11, L7

M: FEI Junior Csapat (2009), FEI Junior Egyéni (2009), M8

S: Szent György Díj 2009, Intermediaire I. 2009, Intermediaire I. Zenés Kűr

Fiatal Díjló programok

4 éves Fiatal Díjló 1, 4 éves Fiatal Díjló 1

5 éves Fiatal Díjló A3 (2011), 5 éves Fiatal Díjló A4 (2011)

6 éves Fiatal Díjló 1, 6 éves Fiatal Díjló 2,

 

U25, 2014. október 4-5., Bábolna

A szint: A6, A9

L szint: L10, L11

M szint: M6, M9

 

Március 15-16. CDNA*/B Tattersal - korábbi határozat tartalmazza

 

Április 26-27. CDNA*/B Hidegség

4 éves Fiatal Díjló 1, 4 éves Fiatal Díjló 1

5 éves Fiatal Díjló A3 (2011), 5 éves Fiatal Díjló A4 (2011)

6 éves Fiatal Díjló 1, 6 éves Fiatal Díjló 2,

FEI 6 éves FDL minősítő, FEI 6 éves FDL döntő (mindkettő M szint).

FEI Junior Előkészítő (2009), FEI Junior Egyéni (2009)

1. nap: Fiatal lovas egyéni feladat (2009), Intermediaire I. (2009), Intermediaire II. (2014)  

2. nap: Fiatal lovas csapat (2009) (Szent György díj), Intermediaire B (2014), Nagydíj (2009,  revision 2014)

 

Május 31-Június 01. CDNA*/B Kaposvár

4 éves Fiatal Díjló 1, 4 éves Fiatal Díjló 1

5 éves Fiatal Díjló A3 (2011), 5 éves Fiatal Díjló A4 (2011)

6 éves Fiatal Díjló 1, 6 éves Fiatal Díjló 2,

FEI 6 éves FDL minősítő, FEI 6 éves FDL döntő (mindkettő M szint).

Pony Csapat Feladat 2012, Pony Egyéni Feladat 2012

FEI Junior Csapat 2009, FEI Junior Egyéni 2009

1.nap: Fiatal lovas csapat 2009 (Szent György díj),

2.nap: Fiatal lovas egyéni feladat (2009), Intermediaire I. 2009

1.nap: Intermediaire II. 2014, 2.nap: Nagydíj (Edition 2009, revision 2014 )

 

Június 14-15. CDNA*/B Páty

 4 éves Fiatal Díjló 1, 4 éves Fiatal Díjló 1

5 éves Fiatal Díjló A3 (2011), 5 éves Fiatal Díjló A4 (2011)

6 éves Fiatal Díjló 1, 6 éves Fiatal Díjló 2,

FEI 6 éves FDL minősítő, FEI 6 éves FDL döntő (mindkettő M szint).

Pony Csapat Feladat 2012, Pony Egyéni Feladat 2012

FEI Junior Csapat 2009, FEI Junior Egyéni 2009

1.nap: Fiatal lovas csapat 2009 (Szent György díj),

2.nap: Fiatal lovas egyéni feladat (2009), Intermediaire I. 2009

1.nap: Intermediaire II. 2014, 2.nap: Intermediaire A 2014, Nagydíj (2009, revisn 2014)

Augusztus 2-3. CDNA*/B Balatonvilágos

4 éves Fiatal Díjló 1, 4 éves Fiatal Díjló 1

5 éves Fiatal Díjló A3 (2011), 5 éves Fiatal Díjló A4 (2011)

6 éves Fiatal Díjló 1, 6 éves Fiatal Díjló 2,

FEI 6 éves FDL minősítő, FEI 6 éves FDL döntő

FEI Junior Csapat 2009, FEI Junior Egyéni 2009  

1.nap: Fiatal lovas csapat 2009 (Szent György díj),

2.nap: Fiatal lovas egyéni feladat (2009),  Intermediaire I. 2009

1.nap: Intermediaire II. 2014, 2.nap: Nagydíj (Edition 2009, revision 2014 )

 

7/2014(2014.03.23.) Támogatott régiós edzőtáborok 2014/1. határozat 9. sora alapján

SZB a régió felelősöktől beérkezett anyagokban megfogalmazott kéréseket támogatta, azokat változtatás nélkül elfogadta.

Kelet-Mo-régió:

·         2014. 04.26 Debrecen-Pallag, edző: Pachl Péter, várhatóak résztvevők Szentesről, Egerből, Nyíregyházáról, Kecskemétről, Szatmárnémetiből, Debrecenből, Hortobágyról.

·       Kisfái lovas klub, helyi lovasai számára, meghívott edző Pachl Péter, az időpont egyeztetés alatt.

Ny-Mo-i régió: jelenleg még nincs igény megfogalmazva a régió részéről


8/2014(2014.03.23.) Támogatott régiós rajtengedélyvizsga helyszínek 2014/2. határozat alapján

SZB a régió felelősöktől beérkezett anyagokban megfogalmazott kéréseket támogatta, azokat változtatás nélkül elfogadta.

Kelet-Mo-régió:

·         Szentesen, 2014 júniusban Babinszky Zsuzsa szervezésében

·         A Pallagi lovarda a szezonnyitó versenyhez kapcsolva rendez Rev-t, 2014 áprilisban

·         Pallagi lovarda 2014 aug-ban ( ez utóbbi támogatási lehetőséget új helyszín jelentkezése esetén átadja).

Ny-Mo-i régió:

·         Hidegség,

·         Szenta,

·         Keszthely

de ha valahol nem lesz meg a létszám, akkor más, utána rendezésre kerülő REV helyszín újra pályázhat.

 

 

9/2014(2014.03.23.) Válogatott keret és edzőtábor

Díjlovagló válogatott kerettagok  2014. március 18-tól

 

Felnőtt keret:

Ács Róbert

Szokola Csaba

Németh Gábor

Sámoly Zsófia

Szalai Nikoletta

Farkas Katalin

Dallos Zsófia

Szeicz Erika

 

Fiatal lovas

Németh Fanni

Kristóf Réka

Gémes Barnabás

 

Junior

Jenei Péter

Zsadányi Viktória

Zengő Réka

 

Póni

Szőke-Tóth Berill

Neel Esther

Rapi Kitti

Érdi Gabriella

Pachl Benedek

 

Edőtáborok:

2014.május 17-18.  Kaposvár:  Felnőtt és fiatal lovas keret részére. 

Vezetőedző:  Kövy András

 

2014. június 28-29  Kaposvár:  Fiatal lovas, junior és póni keret részére

Vezetőedző:  Kövy András

 

10/2014(2014.03.23.) újraformatált "E"-értékelőlap

SZB az "E" versenyszámok bírói protokollját új formába öntötte.

 

11/2014(2014.03.23.) DBT új felelőse: Hillier O, adminisztratív felelőse: Nagy Judit

Dallos Zsófia lemondása miatt a SZB új felelőst jelöl ki a Danubia Bohémia Kupa magyarországi képviselőjének. A kijelölt felelős személy: Hillier Orsolya. A DBT adminisztratív feladatainak ellátását Nagy Judit szakági adminisztrátor végzi.

 

12/2014(2014.04.01.) Nemzetközi versenyre történő minősülés feltételei

Nemzetközi (CDI) versenyre hazai vagy külföldi CDN-A*/A versenyeken van lehetőségük minősülni a különböző korosztályú és kategóriájú versenyzőknek. A fiatal lovas, a junior, a gyermek és a póni korosztályban a megfelelő EB csapatfeladatban vagy az EB egyéni feladatban legalább egy alkalommal legalább 61%-ot kell elérni. Ha a lovas egy évet kihagy a versenyzésből, a minősülést meg kell ismételni. A felnőtt lovasoknak a CDI verseny kiskör induláshoz az Intermediaire I., a középkörben való induláshoz Intermediate A vagy Intermediate B feladatban, a nagykör induláshoz a Nagydíj vagy Nagydíj Special versenyszámban kell legalább 61%-ot teljesíteni. Ha egy lovas csak a Szent György díjban akar indulni a szövetségi kapitány elfogadhatja, ha csak ebben a számban minősült. A fiatal díjlovak minősülése nemzetközi versenyekre (beleértve a világbajnokságot is): Hazai vagy külföldi CDN-A*/A versenyen az adott korosztály számára kiírt FEI programban elért legalább 7.5 pont.


13/2014. (2014.06.20.) határozat: A Díjlovagló szakbizottság a kontinens bajnokságon résztvevő lovasok esetében az 1/2014-es határozatban odaítélt lovasonkénti 200 ezer Ft-os kiutazási támogatáson felül a Kontinens Bajnokságon nyújtott egyedi teljesítményeket értékelve utólag dönt az ott nyújtott teljesítmény utáni premizálás lehetőségéről és módjáról.

 

14/2014. (2014.06.20.) határozat: A Szakbizottság a Junior és Fiatal Lovas EB-re kiutazó csapat Csapatvezetőjének Pachl Pétert nevezi ki. A Csapatvezető költségeinek fedezésére szolgáló keret:  200.000.-Ft.

 

15/2014. (2014.06.20.) határozat. Pénzdíjas versenyszám esetében az utólagos nevezés szabályai.

Pénzdíjas versenyszámnál utólagos nevezés esetén a versenyző csak a számért mehet, pénzdíjra nem jogosult.

Egyben törlésre kerül a 2011/33. határozat (2011.04.17.) vonatkozó bekezdése.

Sorszám eltolódás miatt a 16-33. határozatok nem kerültek kiadásra, a 14/2014 határozatot a 34/2014 határozat követi. 


34/2014 (2014.07.06.) Balatonvilágos 2014. augusztus 1-3.
A Balatonvilágoson 2014. augusztus 1-3 között megrendezendő versenyen a 1/2014 határozat 3. pontja szerint a CDNA* versenyekre megállapított pénzösszeget (200 000 Ft) a rendező szabad felhasználású keretként veheti igénybe.


35/2014 (2014.08.08): A Díjlovagló Szakbizottság a 2014.-évi bajnokságnál a következő kiegészítő szabályokat alkalmazza: az   "M" és az "S" kategória bajnokságokban mind a 3 nap eredménye számít (ez a határozat felülírja a MAGYAR BAJNOKSÁG szabályzatának 1.3.1.2 és 1.3.1.3 pontok vonatkozó részeit).


36/2014 (2014.08.08): A Magyar Bajnokságon is megengedett, hogy versenyszámonként egy lovas 3 lóval induljon, de a napi időterv folyamatossága érdekében a rendezőség élhet azzal a lehetőséggel, hogy csak 45 percet biztosít a lovas startjai között.

37/2014 (2014.09.15.) Kaposvár CDI3*-W/Y/J verseny támogatása.

A Díjlovagló Szakbizottság a 2014. évi költségvetés terhére 500.000.-Ft bruttó összeggel támogatja a Kaposváron 2014. október 10-12. közt megrendezésre kerülő CDI3*-W/J/P versenyt. Az összeg a verseny megrendezése esetén jár, és a rendezés költségeire szabadon felhasználható

38/2014 Határozat (2014.10.02.). A Szakbizottság a 2014/1. határozat 15. sorában megjelölt Talentum Kupa sorozatra elkülönített 300 ezer forint szétosztásáról a következőképp határozott: a 300 ezer forintot a Talentum Kupa döntőn kell pénzdíj formájában szétosztani, a tavalyi évhez hasonló módon  egyéni és csapat bajnoki győzteseknek és helyezetteknek.

 

  "A "IFI kategória

I. hely       20.000.-Ft +ÉREM+ TAKARÓ

II. hely      10.000.-Ft+ÉREM 

III. hely    5.000.-Ft+ÉREM

 

                  "L"IFI kategória

I. hely       20.000.-Ft +ÉREM+ TAKARÓ

II. hely      10.000.-Ft+ÉREM 

III. hely    5.000.-Ft+ÉREM

 

                  "A" Felnőtt kategória

I. hely       30.000.-Ft+ÉREM+TAKARÓ

II. hely      20.000.-Ft+ÉREM

III. hely    10.000.-Ft+ÉREM

 

                  "L" Felnőtt

I. hely       30.000.-Ft+ÉREM+TAKARÓ

II. hely      20.000.-Ft+ÉREM

III. hely    10.000.-Ft+ÉREM

 

                  CSAPAT Bajnokság

I. hely       55.000.-Ft

II. hely      35.000.-Ft

III. hely    20.000.-Ft

39/2014. (2014.10.17.) határozat. Tisztújító Közgyűlés előkészítése

A Díjlovagló Szakbizottság a Tisztújító Közgyűlését időpontját 2015. január 24 9:00-ra jelöli ki.

A jelölő bizottság tagjai: Homoródi Nóra, Cserpák Beáta, Szeicz Ferenc

 

40/2014. (2014.10.17.) határozat. 2014. évi Magyar Bajnokság támogatása.

A Díjlovagló Szakbizottság utólagosan 600.000.-Ft bruttó összeggel finanszírozza a Nemzeti Lovardában 2014. szeptember 12-14. közt megtartott Magyar Bajnokságot.

 

41/2014. (2014.10.17.) határozat. Nicolette van Leeuvent holland edzőnő által a válogatott  keret részére  rendezendő edzőtábor támogatása.

A Díjlovagló Szakbizottság 1.000.000.-Ft összegig támogatja a Nicolette van Leeuvent vezetése alatt a díjlovagló válogatott keret minimum 8 ló/lovas párosa részére tartandó edzőtábor költségeit. A Szakbizottság a szervezési feladatokkal Pachl Pétert bízza meg. A résztvevő válogatott tagokat . A résztvevő párosokat Kövy András Szövetségi Kapitány jelöli ki.

 

42/2014. (2014.10.17.) határozat. Kontinens bajnokságon részt vett lovasok teljesítmény utáni támogatása.

A Díjlovagló Szakbizottság az 1/2014. számú határozat 7. pontjában meghatározott keret terhére az alábbi összegekkel ismeri el és támogatja a kontinens bajnokságokon 2014-ben részt vett lovasok teljesítményét:

Jenei Péter                  250.000.-Ft

Gémes Barnabás            250.000.-Ft

Ács Róbert                 170.000.-Ft

Zsadányi Viktória      170.000.-Ft

Szőke-Tóth Berill      170.000.-Ft

 

43/2014. (2014.10.17.) határozat. A 2014-ban rajtengedély vizsgát rendezett helyszínek anyagi támogatása.

2014-ben a következő helyszínek teljesítették az elvárt kritériumokat (2/2014(2014.01.26.) és 8/2014(2014.03.23.) határozatok), ezért nekik engedélyezi a Díjlovagló Szakbizottság a támogatás igénybe vételét:

Kelet-magyarországi régió:

Debrecen-Pallag        2014.04.27

Szentes                       2014. 06.07.

Debrecen-Pallag        2014.08.31.

Közép-magyarországi régió:

Csömör                       2014.04.20

Bellandor LK             2014.05.23.

Sóskút                        2014.08.30.

Bellandor                    2014.10.23.

Nyugat-magyarországi régió:

Szenta                         2014.04.19

Keszthely                   2014.08.09.

Győr                           2014.06.28.

Az egy vizsgahelyszínre jutó támogatás mértéke: 30.000.-Ft/helyszín.

A vizsgáztató bírók napidíját és utazási költségét fedező MLSZ támogatás alapkritériumát (10 fő!) A Bellandor LK teljesítette. (2015.05.23.)

44/2014. (2014.10.17.) határozat. Díjlovas bírói kinevezések:

A Díjlovagló Szakbizottság megállapítja, hogy Jakus Zsófia, Nagy Andrea Zsófia, Tóth Zsuzsa és Vigh Marianna sikeres bírói vizsgát tett, ezért 2014. október 17-i ülésének dátumával Jakus Zsófiát, Nagy Andrea Zsófiát, Tóth Zsuzsát „A/L” szintű bírónak, míg Vigh Mariannát „M” szintű bírónak nevezi ki.

 

 
PARTNEREK
weboldalkészítés, webdesign, weblapkészítés © 2008 Magyar Lovas szövetség www.lovasszovetseg.hu