Keresés

Hírek
 
Versenyek, edzőtáborok
 
Programgyűjtemény
 
Szakági információk
 
Nyilvántartások
 
Bajnokaink
 
Alszakág
 
Galéria
 
 
Versenybíró Szabályzat
 

A Magyar Díjlovagló versenybírókra vonatkozó Szabályozás nyomtatható változatát ITT letöltheti

Magyar Díjlovagló versenybírókra vonatkozó Szabályozás

(Hatálybalépés: 2007.03.15.)


A jelen szabályozás 2007. március 15-én lép hatályba. Ettől kezdve a témában kiadott minden más szöveg (korábbi kiadások és minden más hivatalos dokumentum) érvénytelen.


Tartalomjegyzék

1.     Fogalom meghatározás. 1

2.     Díjlovagló bírói minősítési rendszer 1

2.1. Alapkövetelmények a bírói listára kerüléshez. 1

2.2. Bírói minősítés szintjei, megszerzésének feltételei 2

2.2.1. „A/L" bírói minősítés megszerzésének feltétele. 2

2.2.2. „M" minősítés megszerzésének feltétele. 2

2.2.3. „S1" minősítés megszerzésének feltétele (Szent György Díj, Intermediare I.) 2

2.2.4. „S2" minősítés megszerzésének feltétele (Intermediare II., Nagydíj) 2

2.2.5. Nemzetközi bíróvá válás. 3

2.3. Új bírói minősítés megszerzése (sikeres bírói vizsga) 3

2.4. A bírói minősítés megtartásának feltétele. 4

3. Általános rendelkezések. 4

3.1. Képzések. 4

3.2. Minősítések, bírói igazolványok dokumentálása. 5

3.3. Bírói Testület 5

3.4. Díjak és költségtérítések. 5

3.5. Bírói összeférhetetlenség. 6


•1.      Fogalom meghatározás


asszisztál = azaz, bíró mellett ülve, nem írnokként végigköveti a versenyt, azért hogy bíráskodási gyakorlatot szerezzen, az asszisztálást a honlapról letölthető táblázat kitöltésével igazolni kell

árnyékbíráskodik = versenyen bírál, úgy, hogy eredménye nem számít bele a végeredménybe. Pontozólapját az adott versenyszámban bíráskodó minimum S2 minősítéssel rendelkező bíró (vagy nemzetközi bíró, aki saját hazájában képzéseket tart) értékeli; a dokumentáció másolatát meg kell küldeni a Szakbizottság elnökének.


•2.      Díjlovagló bírói minősítési rendszer


2.1. Alapkövetelmények a bírói listára kerüléshez


2.1.a.   Betöltött 18. életév

2.1.b.   Erkölcsi bizonyítvány

2.1.c.   Legalább " L" kategóriás versenyen (military „L" kategória is beszámítható) elért minimum 55%-os teljesítmény. Ez teljesíthető a gyakorlati vizsgával egy időben a vizsgabizottság előtt, vagy felmentés adható középfokú edzői bizonyítvány birtokosának.


2.2. Bírói minősítés szintjei, megszerzésének feltételei

2.2.1. „A/L" bírói minősítés megszerzésének feltétele

 • „A vagy L" szintű programban minimum 200 lovas végigasszisztálása minimum „M" minősítéssel rendelkező bíró mellett (dokumentálni kell)
 • árnyékbíráskodás 2 „A" és 2 „L"szintű versenyszámban (dokumentálni kell)

•·        Szakbizottság által szervezett bíróképzésen való igazolt részvétel

 • sikeres elméleti vizsga
 • sikeres gyakorlati vizsga (1 Alapfokú feladat elbírálása és 1 Könnyűosztályú feladat elbírálása)

2.2.2. „M" minősítés megszerzésének feltétele

 • minimum 2 éves gyakorlat „A/L" kategóriájú érvényes bírói minősítéssel (minimum 8 A vagy L versenyszám elbírálása/ 2 év) (dokumentálni kell)
 • „M" szintű programban minimum 100 lovas végigasszisztálása minimum S2 minősítéssel rendelkező bíró mellett (dokumentálni kell)
 • minimum 1 „M" szintű versenyszám árnyékbíráskodása (dokumentálni kell)

•·        Szakbizottság által szervezett bíróképzésen való igazolt részvétel (évente minimum egy)

 • „Következő kategóriába léphet" javaslat a Szakbizottságtól az előző évi tevékenység értékelése alapján.
 • sikeres elméleti vizsga
 • sikeres gyakorlati vizsga (középosztályú feladat elbírálása)

2.2.3. „S1" minősítés megszerzésének feltétele (Szent György Díj, Intermediare I.)

 • minimum 2 éves gyakorlat „M" kategóriájú érvényes bírói minősítéssel (minimum 8 M versenyszám elbírálása/ 2 év) (dokumentálni kell)
 • „S1" szintű programban minimum 100 lovas végigasszisztálása minimum S2 minősítéssel rendelkező bíró mellett, amelyből 50 lovas hazai nemzetközi versenyen vagy külföldi nemzeti versenyen mutatta be a programot (dokumentálni kell)
 • árnyékbíráskodás minimum 1 „S1" szintű versenyszámban (dokumentálni kell)

•·        A Szakbizottság által szervezett megfelelő szintű továbbképzésen való részvétel.

 • " Következő kategóriába léphet" javaslat a Szakbizottságtól az előző évi tevékenység értékelése alapján.
 • sikeres elméleti vizsga
 • sikeres gyakorlati vizsga (S1 szintű feladat elbírálása)

2.2.4. „S2" minősítés megszerzésének feltétele (Intermediare II., Nagydíj)

 • minimum 2 éves gyakorlat „S1" kategóriájú érvényes bírói minősítéssel (minimum 8 S1 versenyszám elbírálása/ 2 év) (dokumentálni kell)
 • „S2" szintű programban minimum 100 lovas végigasszisztálása minimum S2 minősítéssel rendelkező bíró mellett, amelyből 50 lovas hazai nemzetközi versenyen vagy külföldi nemzeti versenyen mutatta be a programot (dokumentálni kell)
 • árnyékbíráskodás minimum 1 „S2" szintű versenyszámban (dokumentálni kell)

•·        A Szakbizottság által szervezett megfelelő szintű továbbképzésen való részvétel.

 • " Következő kategóriába léphet" javaslat a Szakbizottságtól az előző évi tevékenység értékelése alapján.
 • sikeres elméleti vizsga
 • sikeres gyakorlati vizsga (S2 szintű feladat elbírálása)

2.2.5. Nemzetközi bíróvá válás


2.2.5.a. Nemzetközi bírói tanfolyamra a Szakbizottság javaslata alapján a Magyar Lovas Szövetség jelölheti a pályázót.


2.2.5.b. Nemzetközi bíróvá válás feltételei:

 •  minimum 2 éves gyakorlat a hazai legmagasabb fokozat „S2" kategóriájú érvényes bírói minősítéssel (minimum 8 S2 versenyszám elbírálása/ 2 év)
 • FEI követelmények teljesítése
 • "nemzetközi minősítésre javasolt" támogatás a Szakbizottságtól a korábbi évek értékelése alapján

2.3. Új bírói minősítés megszerzése (sikeres bírói vizsga)


Új bírói minősítés megszerzésekor elméleti és gyakorlati vizsgát kell tenni.


2.3.1. Az elméleti vizsga a Szakbizottság által meghirdetett Bíróképzésen elhangzott elméleti előadás témájához kapcsolódó kérdések helyes megválaszolásából áll.

Vizsgáztatók: A vizsgabizottságot a Szakbizottság jelöli ki.

Vizsga jellege: szóbeli

Sikeres elméleti bírói vizsgának tekinthető, ha a jelölt a vizsgáztatóktól „megfelelt" minősítést kap.


Ha az elméleti vizsga nem sikerült, akkor a jelölt gyakorlati vizsgára sem engedhető. A következő vizsgáig minimum egy hónapnak el kell telnie.


2.3.2. A gyakorlati vizsga az új bírói minősítés szintjének megfelelő versenyszám vagy versenyszámrész elbírálása.

Vizsgáztatók: Szakbizottság felkérése alapján 2 bíró (minimum S2 minősítéssel rendelkező bíró, vagy nemzetközi bíró, aki saját hazájában képzéseket tart)

Vizsga jellege: írásbeli (pontozólapok kitöltése) - Vizsgázni a szakbizottság által kijelölt évi két versenyen lehet, vagy a bíróképzés végén (a bíróképzés meghirdetésekor a kiírásban fel kell tüntetni, hogy lehetséges-e a képzés végén vizsgát tenni).


A Szakbizottság minden év elején a versenynaptár elkészítésekor kijelöli azokat a versenyeket, ahol gyakorlati bírói vizsgát lehet tenni. A jelöltnek a vizsgázási szándékot 1 hónappal a verseny előtt írásban kell jeleznie a Szakbizottság felé.

Azokon a versenyeken, ahol vizsgázni lehet a vizsgáztatást végző két bíró közös bíráskodással elbírálja a versenyszámot vagy annak egy részét, ez a bírálat lesz a viszonyítási alap a jelöltek bírálati lapjainak értékelésekor . Ugyanekkor minden vizsgázó külön-külön elbírálja a versenyszámot vagy annak egy részét.

Sikeres gyakorlati bírói vizsgának tekinthető, ha a jelölt a vizsgán kijelölt lovasok bírálatakor a viszonyítási alapnak tekintendő bírói pontokhoz képest:

 • feladatonként vizsgálva: maximum 2 alkalommal fordul elő, hogy a vizsgázó és a vizsgáztatók által adott pont között 2 vagy nagyobb a különbség
 • az adott pont és a hozzáfűzött megjegyzés összhangban van egymással
 • az adott pont és a hozzáfűzött megjegyzés összhangban van azzal, amit a vizsgáztatók megjegyzésként írtak
 • a program %-os eredményét vizsgálva, nincs olyan eredmény, ahol 5%-nál nagyobb a különbség a vizsgázó és vizsgáztatók bírálata között
 • a vizsgázó az első és utolsó helyezett között hasonló mértékű különbséget látott, mint a vizsgáztatók

2.4. A bírói minősítés megtartásának feltétele


A megszerzett bírói minősítés megtartásának feltétele, hogy a bíró

 • évente vegyen részt minimum egy, a Szakbizottság által meghirdetett bíróképzésen
 • bírói minősítésének megfelelő kategóriában az adott versenyszezonban minimum 2 versenyszámot bíráljon
 • éves bírói tevékenységéről szóló kimutatását írásban küldje meg a Szakbizottság elnökének legkésőbb minden év november 15-ig (bírói tevékenység, asszisztálás, képzésen való részvétel - formanyomtatványok a honlapról letölthetők www.magyardijlovas.hu)
 • éves bírói licence befizetése

3. Általános rendelkezések


3.1. Képzések

3.1.1. Képzés: A Díjlovagló Szakbizottság minden évben minimum két képzést szervez és hirdet meg képzés és továbbképzés céljából.

3.1.2. A képzés helyszínei: A Szakbizottság jelöli ki.

3.1.3. A képzés előadói

 • nemzetközi bírók (elsősorban " O" bíró)
 • meghívott előadók az alapozó elméleti tárgyakhoz
 • külföldi meghívott bírók

3.1.4. Vizsgabizottság

 • A Díjlovagló Szakbizottság jelöli ki és legalább két fő.

3.1.5. Vizsgaeredmény

 • A teljesítményt vizsgatárgyanként az alábbiak szerint osztályozzák:

- megfelelt

- nem felelt meg

 • Az a jelölt, aki valamely tárgyból „nem felelt meg" minősítést kapott a vizsga megismétlésére kötelezett.
 • Visszalépés és kizárás

1. Ha a jelölt a vizsga befejezése előtt visszalép vagy nem jelenik meg, a vizsga „nem teljesítettnek" tekintendő.

2. A jelölt a vizsga előtt kizárható, ha elmulasztja a díjfizetést, csal vagy csalást kísérel meg. Ebben az esetben a vizsga „nem teljesítettnek" tekintendő.

3. Amennyiben az elmaradás vagy a visszalépés indoka elfogadható a vizsgabizottság elismerheti a teljesített részt és a jelölt a vizsgát egy későbbi időpontban megismételheti.

 • Ismétlővizsga

Az a jelölt, aki „nem felelt meg" egyszer ismételhet. Egy vizsgarész 2 éven belül ismételhető, de a következő próbálkozásig minimum 1 hónapnak kell eltelnie és 1 asszisztálást kell igazolni. Ezután az idő után az egész vizsgát meg kell ismételni.


3.2. Minősítések, bírói igazolványok dokumentálása

3.2.1. A képzések eredményéről a kurzus vezetője jelentést készít a vizsgaeredmények ismertetésével a Szakbizottság részére.

3.2.2. A Szakbizottság

- jóváhagyja a javasolt minősítést

- vizsga után aktualizálja a bírói listát

- kiadja a megfelelő szintű bírói igazolványt, amit a Szakbizottság elnöke hitelesít.


3.3. Bírói Testület

3.3.1. Elnöke: a Díjlovagló Szakbizottság bírói ügyekért felelős tagja

3.3.2. Tagja valamennyi minősítéssel rendelkező bíró.

3.3.3. A Bírói Testületbe kerülés feltételei

 • A szükséges minősítések megszerzése
 • Bírói licence díj befizetése

3.3.4. Tevékenysége

 • Bírói érdekvédelmi feladatokat lát el
 • Együttműködik a Díjlovagló Szakbizottsággal
 • Javaslatot tesz a bírói minősítésekkel kapcsolatban

3.3.5. Bírói Testületből történő kizárás, törlés, bírói tevékenység szüneteltetése

 • Kizárásra kerül a Bírói Testületből az a bíró, akit bírói tevékenységével kapcsolatos vétségben a Magyar Lovas Szövetség illetékes fegyelmi jogkörű Testülete elmarasztal.
 • Törlésre kerül a névsorból az a bíró, aki 3 éven keresztül bírói tevékenységet nem folytat, vagy többszöri alkalommal dokumentálható módon súlyos bírói hibákat vét.
 • Bírói tevékenység szüneteltetésre kerül sor, ha a bíró nem vesz részt évi egy továbbképzésen, vagy egy évig bírói tevékenységet nem folytat, bírói értékelő lapja rendszeresen hiányos, ill. a feladatra adott pont és a megjegyzés magyarázata rendszeresen hibás. Szüneteltetést a Szakbizottság saját hatáskörében teszi, ez a bíró nem bíráskodhat, de újabb bírói tanfolyam sikeres elvégzése után bírói minősítését visszakapja.

3.4. Díjak és költségtérítések


3.4.1. Bírói licence díj

 • Minden minősített bíró fizeti a Magyar Lovas Szövetségnek.

•·        Összege évente kerül meghatározásra. (Jelenleg 10 000 Ft)


3.4.2. A tanfolyamok költségei

a. A Szakbizottság által szervezett képzések részvételi díjának maximum 50%-t a szakbizottság saját forrásából fizeti.

b. Nemzetközi kurzusokon való részvétel költségeit résztvevő viseli.

c. Nemzetközi bíróvá válás feltételéhez szükséges képzéseken és továbbképzéseken való részvételt a Szakbizottság az anyagi lehetőségeihez képest egyedi elbírálás alapján támogatja


3.4.3. Bírói díjak, egyéb juttatások

 • A bírói díjakat a Szakbizottság minden versenyévad elején meghatározza, és közzé teszi a „Versenyek szolgáltatási árai" c.-ű szabályzatban.
 • A verseny során minden bíró minősítésétől függetlenül azonos díjazásban részesül.
 • Nemzetközi versenyeken a külföldi és hazai bírók azonos díjazásban részesülnek.
 • A napidíjon kívül a bíró útiköltség térítésben is részesül. Útiköltségként csak a lakóhely és a verseny színhelye közötti távolság számolható el. A versenyrendező a bíró részére (1 főre) biztosít szállást, napi háromszori főétkezést üdítőitallal.

Azokon a versenyeken, ahol a bírókijelölés a Magyar Díjlovagló Szabályzat szerint a Szakbizottság hatáskörébe tartozik a minimum tiszteletdíj mértéke 2007-ben:

 • 14 ezer Ft  + áfa/nap
 • + útiköltség (autó esetében 40 Ft/km díjjal számolva) +
 • + szállás/étkezés;

A verseny vezetőbírója esetében:

A minimum tiszteletdíj mértéke:

 • 18 ezer Ft + áfa
 • + fent felsoroltak

A vezetőbíró a fenti szabályozásban nem tárgyalt versenyek esetében is kiemelt pénzdíjra jogosult, mert a jelen Szabályozásban leírt feladatainak ellátása többletmunkát jelent.


 A vezetőbíró feladata:

 • Ellenőrzi a versenyzés feltételeit
 • Technikai értekezletek levezetése (technikai értekezlet nemzeti bajnokságokon kötelező)
 • Versenyről szóló protokoll (formanyomtatvány) kitöltése. Ezt a dokumentumot a versenyeredményekkel együtt a Díjlovagló Szakbizottság Központi Adatkezelő rendszere számára kell leadni (cím: Magyar Lovas Szövetség 1143 Budapest,Istvánmezei u 1-3. Email: dijlovaglas@lovasszovetseg.hu)
 • Bírókkal a versenyszámok szóbeli kiértékelése

3.5. Bírói összeférhetetlenség


Az aktív bírónak minden szezonkezdet előtt írásban nyilatkoznia kell arról, hogy:


 • Van-e a tulajdonában vagy résztulajdonában olyan ló, mely díjlovagló versenyen indul?
 • Indul-e olyan ló díjlovagló versenyen, melynek eladásában anyagi juttatás fejében az elmúlt egy évben részt vett?
 • Indul-e olyan versenyző díjlovagló versenyen, akit az elmúlt hat hónapban rendszeresen évente több mint három alkalommal edzett?
 • Van-e rokoni kapcsolata díjlovagló versenyen induló lovassal?
 • Van-e kapcsolata a rendező helyszín tulajdonosával, esetleg tulajdonos, résztulajdonos-e?
 • Van-e anyagi érdekeltsége ló és lovas felé?

Az adott versenybíró ne bíráljon olyan számot, melyekben a fentiek értelmében érintve van. A nyilatkozatot a Díjlovagló Szakbizottság Központi Adatkezelő rendszer részére (cím: Magyar Lovas Szövetség 1143 Budapest,Istvánmezei u 1-3. Email: dijlovaglas@lovasszovetseg.hu)) kell eljuttatni minden év január 31-ig. A nyilatkozat bármikor kiegészíthető. A Szakbizottság és a versenyrendezők a fenti honlapról tájékozódjanak a bírók versenyre jelölésekor.

 
PARTNEREK
weboldalkészítés, webdesign, weblapkészítés © 2008 Magyar Lovas szövetség www.lovasszovetseg.hu