Keresés

Hírek
 
Versenyek, edzőtáborok
 
Programgyűjtemény
 
Szakági információk
 
Nyilvántartások
 
Bajnokaink
 
Alszakág
 
Galéria
 
 
Pályázati kiírás díjlovagló szövetségi kapitányi pozícióra
A Magyar Lovas Szövetség Díjlovagló Szakbizottsága pályázatot ír ki a díjlovagló szövetségi kapitányi tisztség betöltésére.

A pályázat beadási feltételei:

Azon pályázók jelentkezését várjuk, akik
• minimum középfokú lovasedzői végzettséggel rendelkeznek
• II. szintű regisztrált edzők
• társalgási szinten németül, angolul vagy franciául beszélnek
• alapfokú számítástechnikai felhasználói gyakorlattal rendelkeznek


A pályázat beadási határideje: 2016. február 14.


A pályázat beadási formája: e-mailben, a dijlovaglas@lovasszovetseg.hu címre.


A pályázatnak tartalmaznia kell:

• szakmai önéletrajzot
• edzői végzettséget igazoló okmány másolatát
• szakmai tervet


A pályázat eredményhirdetése: 2016. február 17.


• A beadás és az eredményhirdetés közötti időpontban - szükség esetén - szóbeli meghallgatásra is sor kerülhet.
• A pályázat elbírálását a Magyar Lovas Szövetség Díjlovagló Szakbizottsága végzi.
• A nyertes pályázó munkakörét 2016. február 18-tól tölti be.


A nyertes pályázóval a Magyar Lovas Szövetség Díjlovagló Szakbizottsága megbízási szerződést köt, amely tartalmazza a megbízás időtartamát (minimum 1 év, maximum a jelenlegi szakbizottság mandátumának lejártáig), továbbá az alább részletezett feladatkört. A szövetségi kapitány a szakági vezetés feladatmegosztása alapján munkáját egész évben, folyamatosan végzi, tevékenységét jogi keretek szabályozzák.


A szövetségi kapitány feladat- és hatásköre:

• kidolgozza az utánpótlás (12-25 év; gyermek, ifjúsági, fiatal lovas, U25 korcsoport és póni) válogatott keret felkészülési programját
• kidolgozza a felnőtt válogatott keret felkészülési programját
• a hazai versenynaptárral összhangban kidolgozza és előterjeszti az utánpótlás válogatott keret hazai és nemzetközi versenyprogramját
• a hazai versenynaptárral összhangban kidolgozza és előterjeszti a felnőtt válogatott keret hazai és nemzetközi versenyprogramját
• meghatározza, betartja és betartatja a válogatási elveket
• összeállítja az időszaki válogatott kereteket
• a válogatott keretből kijelöli az egyes nemzetközi versenyeken induló csapatokat
• folyamatos kapcsolatot tart a válogatott versenyzőkkel, edzőkkel, és indokolt esetben a szülőkkel
• javaslatot tesz a válogatott keretben dolgozó edzők, lovasok ösztönzési és jutalmazási rendszerére
• megtervezi az edzőtáborok szakmai feltételeit
• koordinálja a válogatottak tevékenységével közvetlenül összefüggő orvosi, egészségügyi és egyéb sporttudományos tevékenységet
• figyelemmel kíséri a sportágban hasznosítható korszerű technikákat, elősegíti az új módszerek alkalmazását
• kapcsolatot tart a külföldi válogatottak szakembereivel
• tájékoztatja a kommunikációs igazgatót és a szakág média referensét a hozzá tartozó válogatott keretek tevékenységével összefüggő kérdésekről
• javaslatot tesz a hazai rendezésű nemzetközi eseményeken való részvételre.


A szövetségi kapitány a válogatott versenyekről való távolmaradás esetén maga helyett megbízott csapatvezetőt jelölhet ki, aki teljes kapitányi feladat- és hatáskörrel rendelkezik az adott verseny idejére.


A kontinentális bajnokságokon a szövetségi kapitány személyes részvétele kötelező.


A versenyekre való nevezéssel kapcsolatos feladatok:

• figyelemmel kíséri a nemzetközi versenynaptárt és a versenykiírások esetleges változásait
• pontosan betartja a határidőket
• előkészíti a nevezéseket, nyilvántartja a minősüléseket
• tájékoztatja a versenyzőket, edzőket, és indokolt esetben a szülőket.


Nemzetközi versenyeken felmerülő feladatok:

• a versenyzőkkel, edzőkkel, szülőkkel való egyeztetés után megszervezi a kiutazást
• beszerzi a kiutazáshoz szükséges hivatalos dokumentumokat
• a verseny helyszínén intézi az ügyeket, kapcsolatot tart a versenyirodával, bírókkal
• részt vesz a sorsoláson
• jelen van az állatorvosi vizsgálaton
• részt vesz a csapatfelvonuláson
• részt vesz a hivatalos fogadáson, banketten, gondoskodik arról, hogy a versenyzők is pontosan, alkalomhoz illő öltözékben jelenjenek meg
• Nemzetek Díja versenyszámokban és más csapatversenyen összeállítja a csapatokat
• felelősséggel tartozik, hogy a versenyzők külföldön méltó viselkedéssel képviseljék Magyarországot.


Beszámolási kötelezettséggel tartozik:

• az irányítása alatt álló válogatott éves programját és költségvetését a Szakbizottság elé terjeszti jóváhagyásra
• kapcsolatot tart a Magyar Lovas Szövetség főtitkárával
• folyamatos kapcsolatot tart fenn a Díjlovagló Szakbizottsággal
• minden nemzetközi versenyen (világverseny, kontinens viadal, CDIO vagy a válogatott számára előírt nemzetközi (CDI) versenyről írásbeli beszámolót kell készíteni a verseny utáni tíz napon belül
• tanácskozási joggal részt vehet a szakbizottságok ülésein


A szövetségi kapitány munkájához a feltételeket a Magyar Lovas Szövetség sport irodája biztosítja, illetve az adminisztrációs szervezési munkában a díjlovagló szakági adminisztrátor nyújt indokolt esetben segítséget.

 
PARTNEREK
weboldalkészítés, webdesign, weblapkészítés © 2008 Magyar Lovas szövetség www.lovasszovetseg.hu