Keresés

Hírek
 
Versenyek, edzőtáborok
 
Programgyűjtemény
 
Szakági információk
 
Nyilvántartások
 
Bajnokaink
 
Alszakág
 
Galéria
 
 
2015. évi szakági Közgyűlés
M E G H Í V Ó

 

Tisztelettel értesítem, hogy a Magyar Lovas Szövetség Díjlovagló Szakbizottsága 2016. január 30-án (szombaton) 9.00 órakor tartja a Sóskúti Lovas- és Élményparkban
(2038 Sóskút, Bajcsy-Zsilinszky út 61.) 

2015. évi szakági közgyűlését.

 

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, akkor a következő gyűlésre azonos napirenddel

 

2016. január 30. (szombat) 10.00 órakor
Sóskúti Lovas- és Élményparkban 
(2038 Sóskút, Bajcsy-Zsilinszky út 61.)
kerül sor,

 

mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 


N a p i r e n d:

 

 

1. Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők, levezető, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
2. Szakbizottság és a Regionális felügyelők szakmai és gazdasági beszámolója a 2015. évi tevékenységükről
3. Szövetségi Kapitány beszámolója
4. Bajnokok köszöntése 
5. Tisztújítás 
6. Egyebek

 

Szavazásra jogosultak azon tagok, melyek a szövetségi iroda nyilvántartása szerint 2015. évben a Magyar Lovassport Szövetség felé tagdíjukat befizették és a 2015. licenc évben a díjlovagló szakág versenyrendszerében versenyzőjükkel részt vettek.


A Közgyűlésen a szavazásra jogosult tagot törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti.


A Magyar Lovassport Szövetség Alapszabálya VI. pont 15. & (3) a) pontja alapján „A meghatalmazott személy - saját tagszervezetén kívül - legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerű (teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt) meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációért felelős tisztségviselőjének."


Kelt: Budapest, 2015. december 16.


 

Berényi Miklós sk.
elnök

 

 
PARTNEREK
weboldalkészítés, webdesign, weblapkészítés © 2008 Magyar Lovas szövetség www.lovasszovetseg.hu