Keresés

Hírek
 
Versenyek, edzőtáborok
 
Programgyűjtemény
 
Szakági információk
 
Nyilvántartások
 
Bajnokaink
 
Alszakág
 
Galéria
 
 
Szakági Közgyűlés meghívó

A Meghívót és a meghatalmazást ITT letöltheti!


M E G H Í V Ó

 

Tisztelettel értesítem, hogy a Magyar Lovas Szövetség Díjlovagló Szakbizottsága 2015. január 24-én 9.00 órakor tartja a Nemzeti Lovardában

(1087 Budapest, Kerepesi út 7.)

2014. évi szakági közgyűlését.

 

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, akkor a következő gyűlésre azonos napirenddel

2015. január 24. 10.00 órakor

a Nemzeti Lovardában

(1087 Budapest, Kerepesi út 7.)

kerül sor

mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

N a p i r e n d :


1.  Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők, levezető, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása

2.   Szakbizottság és a Regionális felügyelők szakmai és gazdasági beszámolója a 2014. évi tevékenységükről


3.   Szövetségi Kapitány beszámolója


4.   Bajnokok köszöntése


5.   Tisztújítás


6.   Egyebek


Szavazásra jogosultak azon tagok, melyek a szövetségi iroda nyilvántartása szerint 2014. évben a Magyar Lovassport Szövetség felé tagdíjukat befizették és a 2014. licenc évben a díjlovagló szakág versenyrendszerében versenyzőjükkel részt vettek.

A Közgyűlésen a szavazásra jogosult tagot törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti.

A Magyar Lovassport Szövetség Alapszabálya VI. pont 15. & (3) a) pontja alapján „A meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerű (teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt) meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációért felelős tisztségviselőjének.”


B u d a p e s t ,  2014.12.29.                                       

Vági László sk.

elnök 
PARTNEREK
weboldalkészítés, webdesign, weblapkészítés © 2008 Magyar Lovas szövetség www.lovasszovetseg.hu