Keresés

Hírek
 
Versenyek, edzőtáborok
 
Programgyűjtemény
 
Szakági információk
 
Nyilvántartások
 
Bajnokaink
 
Alszakág
 
Galéria
 
 
2014. január 26. Szakbizottsági ülés határozatok
2014. évi határozatok

1/2014 (2014.01.26.) A díjlovagló szakág 2014. évi költségvetési tételei.

A Díjlovagló Szakbizottság elfogadta a 2014. évi költségvetési tervet, melynek kiadás tételei:

Ssz.

Támogatás megnevezése (2014. év)

Tervezett ktg.

Megjegyzés

A határozat életbelépésével a költségvetést érintő minden korábbi határozat érvényét veszti.

1

CDN-A* versenyek támogatása

80 000.-Ft/verseny  

Külföldi bíró költségeinek támogatása. Várhatóan 6 verseny, 480 000.-Ft

2

Bajnokságok rendezési költségeinek támogatása

560 000.-Ft

360 000.-Ft Országos Bajnokság, 200 000.-Ft U25 és Talentum Kupa döntő együtt

3

CDN-A* versenyeken a lovasok díjazására fordítható szakbizottság által adott pénzdíj

200 000.-Ft/verseny  

Várhatóan 6 verseny, 1 200 000.-Ft

4

A Nemzeti Bajnokságokon a lovasok díjazására fordítható szakbizottság által adott pénzdíj.

655 000.-Ft  

505 000.-Ft Országos Bajnokság, 150 000.-Ft Fiatal Díjlovak Bajnoksága

5

Válogatott keret felkészülésének támogatása.

1 000 000.-Ft  

 

6

Magyar Díjlovagló Szabályzat  frissítése

100 000.-Ft  

 

7

Kontinens bajnokságokra kiutazó lovasok támogatása.

200 000.-Ft/ versenyző

Várhatóan 3 000 000.-Ft

8

Szövetség Kapitány költségeinek támogatása,

250 000.-Ft  

 


9

Kelet- és Nyugat Magyarországi régió felzárkóztatási program

50 000.-Ft/edzőtábor  

összesen 300 000.-Ft edzőtáborokra a K és Ny-i régióban, régiónként 3 alkalom

10

Parasport támogatása

100 000.-Ft

sportolókra és/vagy versenyrendezésre

11

2014. évi bíró-továbbképzés támogatása

470 000.-Ft  

 


12

Adminisztrátori díj

828 000.-Ft  

 


13

Telefon ktg

100 000.-Ft  

 

14

Bajnokok díjazása

250 000.-Ft 

oklevelek, ajándéktárgyak és plakettek

15

Egyéb költségekre

500 000.-Ft

Talentum sorozat támogatására 300 000Ft és egyéb váratlan költségekre

Várható kiadások

9 793 000.-Ft  

 

 
 

 

 
 

Az egyes tételek kifizetésének feltételei:

1.).A CDNA* versenyre hívott külföldi bíró(k) költségeinek támogatása: összesen 80 ezer Ft/verseny. A CDNA* verseny megrendezése a nevezés záráskori állapot szerinti átlag 30 start/nap alatt szankció nélkül lemondható a nevezés zárása után 1 napon belül. A befizetett közzétételi díj összege vissza nem téríthető, de beszámítható egy következő verseny közzétételi díjába, valamint a rendező a külföldi bíró meghívásából eredő repülőjegy költségre számla ellenében max 80 ezer Ft-ig a támogatást igénybe veheti. Egyéb indokkal való lemondás esetén 40 000.-Ft büntetést kell befizetnie a rendezőnek az MLSZ pénztárába a lemondást követő héten belül. Ebben az esetben a külföldi bíró támogatására felhasználható összeg nem vehető fel.

 

2.) A Magyar Bajnokságot bruttó 360.000- Ft-tal, az együtt megrendezésre kerülő U25 és Utánpótlás OB-t (Talentum Kupa Döntőt) bruttó 200.000.-Ft-al támogatja a Szakbizottság.

 

3.) CDN-A* versenyeken a lovasok díjazására fordítható szakbizottság által adott pénzdíj szétosztásának elve: A Szakbizottság a versenynaptárban szereplő minden hazai rendezésű CDN-A* versenyen  „MA", „S1" és „S2"  kategóriában induló hazai lovasnak versenyenként 200 000.-Ft összdíjazással pénzdíjat ajánlott fel. A pénzdíj szétosztásának elve:

1. Minden kategóriában az első három helyezett magyar lovas díjazható.
2. Minden esetben érvényes MLSZ lovas licenccel rendelkező lovas jogosult a pénzdíjra.
3. Az indulók létszámától függetlenül a pénzdíj kiadható, amennyiben az
·              M versenyszámban legalább 62 %-ot,
·              S1 vagy versenyszámban legalább 61%-ot,
·              S2 vagy versenyszámban legalább 60%-ot elért a lovas.
4. Naponként és számonként kerülnek a pénzdíjak kiosztásra.S2-ben 80 000 Ft. (40-40 ezer Ft versenynaponként, 19.000.-Ft, 13.000.-Ft, 8.000.-Ft).S1-ben 68.000 Ft (34-34 ezer Ft versenynaponként, 17.000 Ft,11.000 Ft, 6000 Ft) MA-ban 52.000 Ft (26-26 ezer Ft versenynaponként, 14.000 Ft,8.000 Ft, 4000 Ft)
5. Amennyiben csak kevesebb, mint három olyan helyezett lovas van az adott versenyszámban, aki elérte a jogosultsági szintet, a megmaradt pénzdíjat nem kell visszautalni, hanem az adott kategóriában kiírt teljes napi pénzdíjat a jogosultak közt egyenlő arányban kell kiosztani. Amennyiben csak az első helyezett érte el a meghatározott %-ot, akkor az adott kategóriára, adott napra kiírt teljes összegre jogosult.
6. A pénzt vissza kell utalni a Szakbizottságnak, amennyiben a versenyszámban egyik lovas sem érte el a meghatározott %-ot, vagy ha a versenyszámnak nem volt indulója.
7. Amennyiben azonos kategórián belül versenynaponként több versenyszám kerül kiírásra, abban az esetben a magasabb nehézségi szintű versenyszám a pénzdíjas.
8. A verseny kiírásban meg kell jelölni, ha a versenyszám pénzdíjas.

 

4.) A Magyar Bajnokság versenyzőinek díjazására 505.000.-Ft pénzdíjat, ezen felül a Fiatal Lovak bajnoksága versenyzőnek 150.000.-Ft pénzdíjat különít el (4-5-6 éves évjáratban évjáratonként: összetett eredmény alapján 50 e Ft összdíjazás).

A Magyar Bajnokságon (2014) a pénzdíj szétosztásának elve:

A Magyar Bajnokságon a bajnokságban elért végső helyezés kerül díjazásra az első 6 helyig, a fiatal lovak esetében az első 3. helyig.

A szétosztás elve (1-6 hely közt):

„L” kategória.: 20 000.-Ft, 15 000.-Ft, 10 000.-Ft, 8 000.-Ft, 6 000.-Ft, 5 000.-Ft

„M” kategória.:35 000Ft, 25 000.-Ft, 15 000.-Ft, 10 000.-Ft, 8 000.-Ft, 7 000.-Ft

„S” kategória.: 45 000.-Ft, 30 000.-Ft, 25 000.-Ft, 20 000.-Ft, 15 000.-Ft, 10 000.-Ft

„GP” kategória: 55 000.-Ft, 45000.-Ft, 35 000.-Ft, 25 000.-Ft, 20 000.-Ft, 15 000.-Ft

 

Fiatal lovak kategóriáiban a szétosztás elve (1-3 hely közt):

4,5,6 éves fiatal lovak kategória: 25 000.-Ft,15 000.-Ft, 10 000.-Ft

 

Ha a bajnokság adott kategóriájában nincs 6 lovas, akinek az eredménye értékelésre került, akkor a maradványt egyenlő arányban kell szétosztani a kategóriában helyezett lovasok közt.

 

5.) Szövetségi Kapitánnyal történő egyeztetés alapján később kerül meghatározásra.

 

6.) A frissítés elkészülte, elfogadása és honlapon történt megjelentetése után, számla ellenében.

 

7.) A minősült lovasoknak a kontinens bajnokságra (Világjátékok, korosztályos EB-k) a kiutazás és részvétel költségeit a SZB személyenként 200.000.- Ft-al támogatja.

8.) A Szövetségi Kapitánynak a versenylátogatással vagy a felkészülési edzőtáborokkal kapcsolatos utazási költségeinek megtérítésére a SZB 2014-ben 250 ezer Ft-ot különít el. A költségtérítés számla ellenében vehető fel.

9.) A K-Magyarországi és a Ny-Magyarországi régiók - kizárólag edzőtáborok szervezésére- évente időszaki támogatásban részesülnek. Az időszak: szeptember 1. - június 1. Az egyes régiók egy időszakban 3 alkalommal támogatott edzőtábort szervezhetnek. A támogatás összege 50.000.-Ft/edzőtábor.

Jogosultsági feltételek:

  1. Régióvezető a 2013/2014-ben az edzőtábor előtt – majd 2014/15-től szeptember előtt - a Szakbizottság részére adjon le „Időszaki edzőtábor tervet”. (Dátum, helyszín, tervezett edző és létszám)
  2. Az edzőtáborok lehetőleg különböző helyszíneken valósuljanak meg.
  3. Minimum 8 –a klubszékhely szerinti - régiós lovas vegyen részt az edzőtáboron.
  4. Ajánlott, hogy a résztvevő lovasok edzőjükkel jelenjenek meg az edzőtáboron.
  5. Minimum III. vagy magasabb kategóriájú vagy külföldi edző legyen meghívva.
  6. Az edzőtábor után a régiófelelős küldjön beszámolót a Szakbizottságnak a megvalósult edzőtáborról.
  7. Amennyiben egy időszakban elmarad egy edzőtábor, a fennmaradt összeg átvihető a következő időszakra vagy az adott időszakon belül egy új időpontra.

 

10.) Sportolók és/vagy versenyrendezés támogatására Marosi András által előterjesztett terv alapján, számla ellenében.

11.) Számla ellenében.

12.) 2010/31. határozat (2010.07.17.) alapján

13.) Számla ellenében.

14.) Számla ellenében.

15.) Későbbi határozat alapján.

 

2/2014(2014.01.26.) Rajtengedély vizsgáztató helyszínek támogatása-2014-ben
A Díjlovagló Szakbizottság a 2014. évben régiónként kívánja támogatni a rajtengedély vizsgáztató helyszíneket:

Közép-Magyarországi régió:

A szétosztható keret: 120.000.-Ft.

A támogatás minimum 5 vizsgázó esetén vehető igénybe. (Kivéve a vizsgáztató bírók napidíját és utazási költségét fedező MLSZ támogatási rész, itt a limit továbbra is 10 fő.)

Kelet és Nyugat-Magyarországi régió:

A szétosztható keret: 180.000.-Ft.

 A Szakbizottság egyenként 30.000.-Ft összeggel támogat régiónként 3-3 olyan helyszínt, ahol a versennyel egy időben rajtengedély vizsgát is tartanak minimum 2 fő rajtengedély vizsgázóval. A támogatott helyszíneket a versenynaptár ismeretében a Díjlovagló Szakbizottság jelöli ki a Régiófelelősök javaslata alapján.

 

3/2014(2014.01.26.) Talentum Kupa sorozat folytatása

A Díjlovagló Szakbizottság sajnálattal fogadta a hírt, hogy a BASF Hungária Kft nem tudja szponzorálni a továbbiakban a Talentum Kupa sorozatot. Ugyanakkor a Szakbizottság elkötelezett a tehetség gondozás mellett, így a Talentum Kupa sorozatot 2014. évben is folytatja és a szakági költségvetésből támogatja. . Erre a célra 300.000.-Ft-ot különít el a költségvetésből az „EGYÉB költségek” címszó alatt.

A bajnokság neve a továbbiakban: Talentum Kupa.

A 2013. év végi (2013-as döntő utáni) és a 2014. év során megrendezett Talentum forduló minősítések érvényesek a 2014. október 4-5. közt Bábolnán megrendezésre kerülő Talentum Kupa Döntőre.

 

 

4/2014(2014.02.13.) Március 15-16. CDNA*/B Tattersal versenyszám és bíró kijelölése: Versenyszámok:

Március 15 szombat: 4 éves Fiatal Díjló 1, 5 éves Fiatal Díjló A3 2011,6 éves Fiatal Díjló 1, FEI 6 éves FDL minősítő, Pony Csapatfeladat 2012, Fiatal Lovas Csapat 2009 (Szt.György), FEI Junior Csapat 2009, Intermediaire A (2014)

Március 16. vasárnap: 4 éves Fiatal Díjló 1, 5 éves Fiatal Díjló A4 2011, 6 éves Fiatal Díjló 2, FEI 6 éves FDL döntő, Pony Egyéni 2012, FEI Junior Egyéni 2009, Fiatal lovas egyéni 2009, Intermediaire I. 2009, Intermediaire B. (2014)

Bírók:

Március 15 szombat: elnök: Berényi Miklós. Tagok: Ilyés Csaba, Vigh Mariann, külföldi bíró. Március 16 vasárnap: elnök: Berényi Miklós. Tagok: Hillier Orsolya, Schmidt Csilla, külföldi bíró.

 

 
PARTNEREK
weboldalkészítés, webdesign, weblapkészítés © 2008 Magyar Lovas szövetség www.lovasszovetseg.hu